Každé fotografovanie má svoje špecifiká, preto každý projekt naceňujem individuálne. Na výslednú cenu má vplyv hlavne technická náročnosť fotografovania, druh fotografovaných objektov a počet finálnych fotografií. 

Ak máte záujem ,prosím napíšte my a vyhotovím Vám cenový plán ,ktorý bude prijateľný pre vaše podnikanie.